English

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

Vui lòng xem Điều khoản sử dụng này một cách kỹ lưỡng  trước khi truy cập và sử dụng  nội dung của website này. Người sử dụng website tự động bị ràng buộc bởi các điều khoản quy định dưới đây:

Điều 1: Quy định về truy cập website

Người sử dụng website đồng ý với việc Công Ty Cổ Phần Đại Đồng Tiến (Đại Đồng Tiến) kiểm soát, theo dõi và ghi lại bất cứ việc sử dụng nào đối với website này.
Website có thể không truy cập được hoặc quá trình truy cập bị trì hoãn, chậm trễ về mặt thời gian trong những trường hợp sau đây:
-   Hệ thống phần cứng bị  hỏng bao gồm máy vi tính của cả người sử dụng website, servers, network, đường truyền mạng, thiết bị điện tử máy móc liên kết bị trục trặc kỹ thuật hoặc hỏng, sự quá tải đối với công suất hệ thống
-   Hệ thống phần mềm bị hỏng, chẳng hạn như bugs, errors, viruses, các vấn đề cấu hình, sự mất nhất quán của các hệ thống, các phần mềm, mã không đọc được hoặc bất cứ vấn đề liên quan nào khác;
-   Hư hại gây ra do thời tiết, động đất, chiến tranh, đình công, nổi loạn, nội chiến, hoả hoạn, lũ lụt, cháy nổ, hoặc các thiên tai, lũ lụt khác;
-   Các chính sách hạn chế của Chính phủ, luật pháp; hoặc
-   Bất cứ vấn đề nào nằm ngoài tầm kiểm soát của Đại Đồng Tiến.
Trong trường hợp việc truy cập website này không thực hiện được, bị trì hoãn, hoặc chậm trễ về mặt thời gian, người sử dụng có thể không chuyển được các thông tin của mình hoặc các thông tin này có thể không được xử lý nhanh hoặc người sử dụng không tải được thông tin đúng lúc, chúng tôi không phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp đó

Điều 2: Quy định về bản quyền và hạn chế sử dụng

Tất cả các tài liệu trong website này được bảo vệ bởi luật bản quyền và tất cả các sản phẩm của các tác giả trên website của Đại Đồng Tiến bao gồm mọi hình thức thiết kế, nội dung, âm thanh, và hình ảnh đều thuộc quyền sở hữu của Công Ty Cổ Phần Đại Đồng Tiến các bộ luật thích hợp khác được áp dụng bởi từng quốc gia trên khắp thế giới, bao gồm cả các hiệp định đã được thông qua. Ngoại trừ sử dụng cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, quý vị không được phép sử dụng (bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản) bất cứ tài liệu nào, mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Đại Đồng Tiến.

Trừ khi được thông báo một cách công khai và chính thức trên website này, nếu không có văn bản đồng ý chính thức của Đại Đồng Tiến, các bản quyền nêu trên không được phép sao chép, chuyển giao, trình chiếu, phân phối, lưu trữ cho sử dụng về sau và sử dụng cho mục đích thương mại dưới bất cứ hình thức nào.

Điều 3:  Quy định về thương hiệu

Thương hiệu Đại Đồng Tiến và tên sản phẩm hay biểu tượng (logo) mà Đại Đồng Tiến sử dụng, trích dẫn và/hay tham chiếu đến trong website này là thương hiệu đã được đăng ký bởi Đại Đồng Tiến. Chúng tôi nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng trái phép hoặc lạm dụng các thương hiệu nêu trên.

Điều 4: Quy định về nội dung và tài liệu trên Website Đại Đồng Tiến

Các thông tin trên website này chỉ dành cho các mục đích thông tin. Những thông tin này có thể đáng tin cậy, tuy nhiên Đại Đồng Tiến không chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự cập nhật hoặc chính xác của chúng.

Việc chỉnh sửa, bổ sung tất cả các thông tin, tài liệu, các điều khoản quy định về việc sử dụng website này được Đại Đồng Tiến thực hiện mà không cần thông báo đến người sử dụng website.

Người sử dụng website này đồng ý rằng người sử dụng không được tham gia vào bất cứ hoạt động nào liên quan đến website này trái với pháp luật hiện hành và các điều khoản quy định trong các hợp đồng giữa người sử dụng website và Đại Đồng Tiến

Chúng tôi nghiêm cấm các hình thức cung cấp và sử dụng thông tin trên website:

1.      Xâm phạm quyền tự do các nhân của người khác.
2.      Gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
3.      Gây rối trật tự công cộng
4.      Phạm pháp hình sự
5.      Truyền bá và phân phối thông tin cá  nhân của bên thứ 3 mà không được sự chấp thuận của họ.
6.      Làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác.
7.      Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm Virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
8.      Bất kỳ hoạt động gì không hợp pháp hay bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
9.      Bất ký hành động nào mà HPC cho rằng không thích hợp.

Điều 5: Quy định về kết nối với các Website khác
Liên kết giữa website của Đại Đồng Tiến và các website khác chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của Đại Đồng Tiến và chúng tôi không có bất cứ một kiểm soát nào hoặc chịu bất cứ một trách nhiệm nào đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối nói trên, bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên các website đó.

Các chứng nhận đạt được

Tiêu chuẩn chất lượng ISO-9001:2008
Tiêu chuẩn chất lượng ISO-9001:2008
Hàng Việt Nam chất lượng cao 19 năm liền
Hàng Việt Nam chất lượng cao 19 năm liền
Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
Chứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam
Chứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam