English

Bằng khen và chứng nhận

Hơn 30 năm hoạt động, Công Ty Đại Đồng Tiến đã được trao tặng nhiều bằng khen và chứng nhận cao quý từ những tổ chức uy tín từ nhà nước Việt Nam và quốc tế. Điển hình là: 

 


Các chứng nhận đạt được

Tiêu chuẩn chất lượng ISO-9001:2008
Tiêu chuẩn chất lượng ISO-9001:2008
Hàng Việt Nam chất lượng cao 19 năm liền
Hàng Việt Nam chất lượng cao 19 năm liền
Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
Chứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam
Chứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam