Huân Chương Lao Động Hạng 2 Và Huân Chương Lao Động Hạng 3 Năm 2014

Ngày 17/01/2014, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng 2 cho công ty cổ phần Đại Đồng Tiến , và huân chương lao động hạng 3 cho Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Trần Thị Huê, tại hội trường thành phố Hồ Chí Minh. Đây là niềm vinh dự và tự hào đối với toàn thể Ban TGĐ và nhân viên công ty.

Bình luận