• Đại Đồng Tiến Giao Lưu Kết Nối CLB Doanh Nhân Sài Gòn
    04 07 2015
    Đại Đồng Tiến Giao Lưu Kết Nối CLB Doanh Nhân Sài Gòn
    TP. Hồ Chí Minh 04/07/2015 đoàn doanh nhân đã đến tham quan nhà máy sản xuất của Đại Đồng Tiến tại quận Bình Tân, thăm các phân xưởng và dây chuyền, hoạt động 24/24 để đảm bảo cho các đơn hàng và kế hoăch phát triển mà Đại Đồng Tiến đã đi vào quy trình từ nhiều năm nay.
    Xem thêm